زیرمجموعه ی باشگاه مدیران آینده.

آدرس باشگه مدیران آینده،resaaneh.blog.ir

زیرمجموعه ی باشگاه مدیران آینده.

آدرس باشگه مدیران آینده،resaaneh.blog.ir

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰


1.نثر مسجع چیست؟ 

نثری است که در آن کلمات آهنگین سجع به کار رفته است و  بهترین نمونه گلستان سعدی است.

2.کلمه ی سجع چیست؟

در لغت  به معنی آواز پرنده است. در اصطلاح  به کلمه هایی که از نظر تلفظ و حروف پایانی شبیه هم باشند.

3.آریه ی سجع چیست؟

هرگاه در متنی کلمه ی سجع به کار رود آن متن دارای آرایه ی سجع است.    

نکته:سجع فقط در نثر به کار میرود.

جناس ناقص:یعنی دو کلمه در تعداد یک حروف باهم اختلاف داشته و بقیه ی حروف آن دو کلمه مثل هم باشد.

مثلا: روز و روزی

جناس اختلافی:یعنی تعداد حرف دو کلمه باهم برابر ولی یک حروف در یکی از کلمه ها با یکی از حروف کلمه ی روبرو فرق کند.

مثلا:هر و در

آرایه ی تشخیص/جان بخشی به اشیا/انسان نمایی/شخصیت بخشی:

هر گاه شاعر یا نویسنده یکی از صفات یا ویژگی های انسان را به غیر انسان نسبت دهد.

مثلا:رگ های خشک رودخانه ها

آریه ی تکرار: هرگاه کلمه ای بر تأیید دوباره در متن یا شعر بیش از یک بار تکرار شود.

آریه ی تشبیه:مانند کردن و شباهت دادن دو قسمت به یکدیگر را تشبیه می گویند.

تشبیه ساده:

1.مشبه:قسمتی که مورد تشبیه قرار گیرد. (رکن اول/بخش اول)

2.مشبه به:بخشی از تشبیه است که مشبه به آن شباهت داده شده است. (رکن دوم/بخش دوم)

3.وجه شبه:صفت یا ویژگی هایی کهمتعلق به مشب به است و عامل اصلی شباهت دهنده ی مشبه و مشبه به است. (رکن سوم/بخش سوم)

4.ادادت تشبیه:نمونه (مانند/همانند/مثل/مثال/چون/همچون/چنان/چو/بدین سان/به سان/نظیر و غیره)

جمله ی خبری:جمله ای که به ما خبری را میدهد.

جمله ی پرسشی:جمله ای که لحن و آنگ آن پرسشی باشد.

جمله ی امری:جمله ای که انجام کاری را درخواست یا خواستی را بیان کند.

جمله ی عاظفی:جمله ای که احساس ما را نسبت به چیزی یا کسی بیان کند.

نکته:هرگاه بخواهیم مقصود را برسانیم از زبان استفاده میکنیم ولی وقتی میخواهیم همان مقصود را را زیبا تر و تأثیر گذار تر بگوییم از ادبیات بهره میگیریم.

ندا و منادا:به کلماتی که مورد ندا قرار میگیرند منادا میگویند.

حرف ندا:عبارتند از (ای/یا/اِیا/ایها)که قبل از اسم واقع میشوند.

 

  • ماهان ملاحسنی
  • ۰
  • ۰


فداکار کیست؟ فداکار کسی است که برای خدمت به دین و جامعه ی خود از مال و جان و خانواده و سلامتی خود میگذرد و آنها را در هدف پاک و بزرگ خود فدا کند.

دلیل ازدواج حضرت زهرا (س) با امیر المومنین (ع) با وجود اینکه خواستگاران ثروتمندی داشت،چه بود؟ زیرا ایمان را بر ثروت ترجیح داد.

پنج مورد از ویژگی های اخلاقی حضرت فاطمه (س) را بنویسید. 1.ساده زیستی 2.ایثار و بخشندگی 3.حضور در اجتماع 4.حیا و عفت و5. علاقه ی شدید به پیامبر

بنا به فرمایش امام علی (ع) خداوند از آگاهان در برابر شکم بارگی ستمگران چه عهد و پیمانی گرفته است؟ که در برابر زیاده خواهی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند حکومت را رها میکنند و مقام های دنیوی شما نزد من  از عطسه بز کم ارزش تر است.

وقتی خداوند آیات مهم سوره .................. را نازل فرمود،امام علی (ع) این مسئولیت خطرناک را عهده دار شد. بقره

چه کسی و به کمک کدام فرشته پیامبر اسلام را از نقشه خطرناک مشرکان با خبر ساخت؟ حضرت علی (ع) و فرشته ی وحی

اگر پیامبر اکرم (ص) مکه را ترک نمی کردند،چه اتفاقی برای رسالتشان می افتاد؟  رسالتشان نصفه می ماند

علی جان! آیا می توانی مرا در اجرای ................................ یاری کنی؟ امر الهی

پیامبر (ص) از امام علی(ع) خواستند بجای ایشان در منزل بمانند تا ایشان فرصت کافی برای دور شدن از ........ داشته باشند. مکه

وقتی علی (ع) از پیامبر(ص)شنید که ممکن است خوابیدن وی در بستر پیامبر (ص) موجب شهادتش گردد،چه سوالی از پیامبر (ص) پرسید؟ آیا شما سلات خواهید بود؟

مشرکان چه زمانی از شب خانه پیامبر(ص)را محاصره کردند؟ پاسی از شب

طبق آیه 207 سوره مبارکه بقره،معنی اصطلاح "فروش جان" چیست؟  فدا کردن جان (فدا می کنند)

"و از مردم کسانی جان خود را فدا می کنند" تا چه چیزی بدست آورند؟  تا خوشنودی خدا را به دست آورند.

 

بر اساس آیه ی شریفه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله ... به نظر شما چرا امیر مومنان(ع) بدون ترس و نگرانی خوابیدن در بستر پیامبر(ص) را پذیرفت؟  زیرا خداوند نسبت به بندگانش مهربان است.

ماجرای از خود گذشتگی حضرت علی (ع) در شب هجرت،به ......................... مشهور است. لیله المبیت

عمرو ابن عبدود (جنگجوی نامدار عرب) در میدان جنگ ....................... فریاد می کشید و مبارز می خواست و تنها کسی که برای نبرد تن به تن با او داوطلب شد .......................... بود. مغرورانه – امام علی (ع)

وقتی در جنگ ..................... بسیاری از مومنان به شهادت رسیدند،کسی که در کنار رسول خدا با شجاعت می جنگید،علی (ع) بود. احد

مرد مسیحی چگونه به حقانیت دین اسلام پی برد و مسلمان شد؟  وقتی به دادگاه رفت و دید که در دادگاه آنها پیشوایشان را با فردی مسیحی برابر دانستند و به ضرر پیشوایشان رای دادند.

کافران چه زمانی به خانه پیامبر (ص) حمله کردند؟ نیمه های شب

  • ماهان ملاحسنی